loader

Anna Aaltonen
Musiikkiterapeutti, toimintaterapeutti
puh: 050-3096422
email: anna.aaltonen(NO SPAM)vihreaeteineni.fi
Kotisivu: www.vihreaeteinen.fi
Työskentelyalue: Turun seutu koti-, koulu- ja laitoskäynteinä, vastaanotto Turussa
Kohderyhmiä: neurologiset kehityshäiriöt, aikuisneurologia, psyykkisesti oireilevat henkilöt
lasten ja nuorten, työikäisten ja ikäihmisten musiikkiterapiaa ryhmä- ja yksilömuotoisena
Sopimukset: KELA, TYKS

Kaisu Heino
Musiikkiterapeutti, MLKO
puh: 050-3242 680
e-mail: kaisu.heino(NO SPAM)instrumental.fi
Kotisivu: www.instrumental.fi
Toimipiste Turun kaupunkialueella, myös tarvittaessa kotikäyntejä
Kohderyhmät: neurologisesti ja psyykkisesti oirehtivat lapset ja nuoret
Työkokemus: kommunikaatiopainotteisesta laaja-alaisesta yksilö- ja ryhmämusiikkiterapiasta
Sopimus Kelan kanssa palvelujen tuottajana; vaikeavammaiset sekä kuntoutuspsykoterapia

Teija Kalevo
Musiikkiterapeutti, urasuunnittelija, FM
Tmi: Mieli-Musiikki
puh: 050-3258129
e-mail: mielimusiikki.teija(NO SPAM)gmail.com
Kotisivut: www.mieli-musiikki.fi ja www.fikkari.net
Työskentelyalue: Turun seutu, Vakka-Suomi ja Rauman seutu tilaajan osoittamissa tiloissa tai toimitilallani Mynämäen Irjantalolla (Virastotie 1, 23100 Mynämäki) tai Turussa Terapiapiste Fikkari (Vanha Littoistentie 73, 20540 Turku).
Kohderyhmät: Lapset, nuoret, aikuiset, vanhukset. Yksilö- ja ryhmäterapiaa, mm. psyykkiset ja neurologiset häiriöt, kehitysvammaiset, muistisairaat. Myös vibroakustinen hoito, musiikin erityisopetus, työhyvinvointiryhmät ja muskaritoiminta. Also in English.
Sopimus Kelan kanssa vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen ja kuntoutuspsykoterapiaan

Tarja Kautsalo
Musiikkiterapeutti, EMDR-terapeutti, Suggestoterapeutti, Orff-pedagogi
Musiikki- ja traumaterapiaklinikka Adaria
Ylinenkatu 1 A 3, 23500 Uusikaupunki
puh: 044-5225751
e-mail: tarja.kautsalo(NO SPAM)adaria.fi
Kotisivu: www.adaria.fi
Kohderyhmä: Psyykkisesti oireilevat lapset, nuoret ja aikuiset.
Erikoisala: kiintymyssuhdehäiriöt, kiintymystraumat, vakavat pitkäaikaiset traumat ja dissosiaatiohäiriöt, akuutit psyykkiset traumat, neuropsykiatrinen kuntoutuspsykoterapia. Myös muu psykoterapeuttinen hoito laaja-alaisen musiikkipsykoterapian kontekstissa, äiti-lapsi vuorovaikutusryhmät.
Palvelut: Yksilö- ja ryhmämusiikkiterapia, traumaterapia, EMDR-terapia, Hypnoosi- ja suggestoterapia, arviointi, konsultointi, koulutus.
Sopimus KELAn kuntoutuspsykoterapiasta ja  vaikeavammaisten kuntoutuksesta. Ostopalvelusopimus Uudenkaupungin kaupungin kanssa. Sopimus Tyksin kanssa.

Emily Laakso
Musiikkiterapeutti, sosionomi, nuorisotyönohjaaja
Musiikkiterapia Sela
puh: 050 359 5710
email: musiikkiterapiasela(NO SPAM)gmail.com
Kotisivut: www.musiikkiterapiasela.com
Työskentelyalue: Turun seutu koti-, koulu- ja laitoskäynteinä; Vastaanottotilat Turun keskustassa.
Kohderyhmiä: lasten, nuorten ja aikuisten yksilö- ja ryhmämusiikkiterapia. Psyykkiset ja neurologiset häiriöt, syömishäiriöt, oppimisvaikeudet, myös erilaiset musiikkiterapeuttiset ryhmät tai yksilötyöskentely esim. vaikean elämäntilanteentyöstämiseksi, työssäjaksamiseksi tai itsetuntemuksen lisäämiseksi.
Sopimukset: Kela. Tyks mahdollista erillissopimuksena.

Outi Lehtinen
Musiikkiterapeutti, musiikin lehtori
puh: 040-5507753
e-mail: info(NO SPAM)mielenmusiikki.fi
Kotisivu: www.mielenmusiikki.fi
Työskentelyalue: Turun seutu, vastaanotto Turussa Turun kristillisen opiston tiloissa
Kohderyhmiä: psyykkisesti oireilevat henkilöt (esim. masennus, työuupumus), kehitysvammaiset lapset ja nuoret, lasten ja nuorten, työikäisten ja ikäihmisten musiikkiterapiaa ryhmä- ja yksilömuotoisena
Sopimukset: KELA vaikeavammaisten kuntoutus

Terhi Lehtovaara
Musiikkiterapeutti, musiikkipedagogi
MusaMutteri Oy
puh: 040-579 4748
e-mail: lehtovaaraterhi(NO SPAM)gmail.com
Kotisivu: www.musamutteri.fi
Työskentelyalue: Turun seutu, myös koti-, koulu- ja laitoskäyntejä, vastaanotto Turussa
Kohderyhmä: lapset, nuoret, aikuiset, ikäihmiset
Palvelut: laaja-alainen musiikkiterapia, musiikin erityisopetus, hoivamusiikki
Sopimukset: KELA vaikeavammaisten kuntoutus

Taru Nevavuori
Musiikkiterapeutti, Psykoterapeuttikoulutettava, HuK, Vibrac-hoitaja, Erikoissairaanhoitaja
Musiikkiterapia Melodia
Puhelin: 040-5045456
Vastaanotto Turku: Lounatuulet yhteisötalo, Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku
Vastaanotto Laitila: Laitilan Terveyskoti Poukanville, Keskuskatu 4, 23800 Laitila
e-mail: info(NO SPAM)musiikkiterapiamelodia.fi
Kotisivut: www.musiikkiterapiamelodia.fi
Työskentelyalue: Satakunta, Turun alue ja Vakka-Suomi
Kohderyhmät: Laaja-alainen musiikkiterapia kohderyhminä lapset, nuoret, aikuiset ja vanhukset. Fysioakustinen hoito. Sopimus Kelan kanssa palvelujen tuottajana.

Virve Niemeläinen
Musiikkiterapeutti, musiikkipedagogi
puh. 050-5919457
e-mail: virve.niemelainen(NO SPAM)aaneni.fi
kotisivut: www.ääneni.fi
Työskentelyalue: Turun seutu, koulutusta koko Suomessa
Kohderyhmä: lapset, nuoret, aikuiset, ikäihmiset Työkokemus: saattohoito, palliatiivinen hoito, syöpäpotilaat (lapset, nuoret ja aikuiset), kuulo-ja näkövammaiset, Menieren tautia sairastavat.
Palvelut: laaja-alainen musiikkiterapia, opetus, koulutus, kaikille avoimia terapeuttisia ryhmiä erityisesti äänityöskentelyyn liittyen.

Arja Niittumaa
KM, laaja-alainen Musiikkiterapeutti, opettaja, kouluttaja
Kukervanrinne 10, 20740 Turku
puh: 040-5021363
e-mail: arja.niittumaa(NO SPAM)musani.fi
Kotisivu: www.musani.fi
Työskentelyalue: Turun seutu
Kohderyhmät:  lapset, nuoret, aikuiset, seniorit, kehitysvammaiset, neurologisista ja psyykkisistä ongelmista kärsivät, oppimishäiriöiset, kommunikaatiohäiriöiset, työssäuupuneet, tuki- ja liikuntaelinongelmaiset
Palvelut: Laaja-alainen yksilö- ja ryhmämusiikkiterapia, arviointi, konsultointi, opetus, koulutus, fysioakustinen hoito FA-tuolin avulla
Palvelutuottajasopimus KELA:n ja TYKS:n kanssa

Leena Nurmi
Musiikkiterapeutti TMT, L-A, Kehitysvammaohjaaja
toimipaikka os, Kostilantie 4 A 1  21530  Paimio
puh: 050-5233840
e-mail: leena.nurmi(NO SPAM)nic.fi
Kohderyhmät: lapset, nuoret, aikuiset
Sopimus Kelan kanssa v:sta -94, vaikeavammaisten musiikkiterapia sekä harkinnanvarainen kuntoutus

Riitta-Kaisa Rajala
Musiikkiterapeutti, Huk, Lto, Varhaisiän musiikkikasvattaja
Tmi. Musiikkiterapia Salvere
puh: 040-7204115
e-mail: riittakaisarajala(NO SPAM)hotmail.com
Työskentelyalue: Varsinais-Suomi
Yksilöterapiaa koulu-, koti-, laitos- ja päiväkotikäynteinä palveluntilaajan osoittamista tiloissa.
Kohderyhmänä: Lapset, nuoret ja aikuiset, kehitysvammaiset, autistit, oppimishäiriöiset, kommunikaatiohäiriöiset mm.
Neurologisia, toiminnallisia valmiuksia edistävää ja tukevaa sekä kuntouttavaa yksilöterapiaa vuodesta 1999 lähtien. Erityisosaaminen aivoverenkiertohäiriöistä kuntoutuvien musiikkiterapiassa.
Voimassa oleva Kelan sopimus palvelun tuottajana.

Pekka Rajanaro
Musiikkiterapeutti, musiikkipedagogi, lastentarhanopettaja, lasten taidekasvattaja
puh: 040-7200 690
e-mail: pekka.rajanaro(NO SPAM)pp.inet.fi
Työskentelyalue: Turun seutu, vastaanotto Turussa.
Kohderyhmiä: Lasten ja nuorten musiikkiterapia (esim. dysfaattiset, oppimishäiriöiset, kommunikaatiohäiriöiset ja kuulovammaiset), kehitysvammaisten-, dementiapotilaiden- sekä psyykkisesti oireilevien henkilöiden musiikkiterapia.
Muuta: Myös erityislasten ja – nuorten soitonopetusta (kitara ja basso).
Sopimus KELA:n kanssa palvelun tuottajana.

Maija Salokivi
Musiikkiterapeutti FM
VoxMedi Oy
Vastaanotto: Terapiapiste Fikkari, Läntinen Pitkäkatu 35, 2.krs 20100 TURKU
puh: 040-5109640
e-mail: maija.salokivi(NO SPAM)fikkari.net
Kotisivu: www.fikkari.net
Kohderyhmä: lapset, nuoret ja nuoret aikuiset
Palvelut: laaja-alainen musiikkiterapia, arviointi, koulutus, luennot
Sopimukset: KELA:n vaikeavammaisten kuntoutus, KELA:n kuntoutuspsykoterapia (16 - 25 v), TYKS

Kari Saarinen
Musiikkiterapeutti FM, GIM - terapeutti, työnohjaaja (STORY) ja johdon sekä työryhmän valmentaja
Kuhilaspiha 4, 24100 SALO
puh: 0400-414924
email: musakari(NO SPAM)hotmail.com
Kohderyhmiä: Lasten, nuorten sekä aikuisten kuntouttavaa ja psykoterapeuttista musiikkiterapiaa. Toiminut myös alan kouluttajana ja työnohjaajana.

Tiina Tamminen
Musiikkiterapeutti, MuM
Musiikkiterapia Episodi
puh: 040-5686396
e-mail: tstamminen(NO SPAM)gmail.com
Kotisivu: www.musiikkiterapiaepisodi.fi/
Toimitilat: Vähäsillankatu 9, 24100 Salo. Tarvittaessa terapiapalvelut myös tilaajan osoittamissa tiloissa.
Kohderyhmät: Lapset, nuoret ja aikuiset. Yksilö- ja ryhmäterapiaa. Psyykkiset ja neurologiset häiriöt, kehitysvammaiset.
Sopimus KELA:n kanssa palvelun tuottajana.

Aki Ylönen
Musiikkiterapeutti, erityisopettaja (alle kouluikäiset, esiaste ja kehitysvammaiset), mielisairaanhoitaja
puh: 050-3456656
email: aki.ylonen(NO SPAM)hotmail.com
Työskentelyalue: Turun seutu , vastaanotto Turussa.
Kohderyhmiä:  lasten ja nuorten musiikkiterapia ,neurologiset kehityshäiriöt, aikuisneurologia, psyykkisesti oireilevat henkilöt, fysioakustinen hoito.
Sopimus KELA:n kanssa palvelun tuottajana.