loader

Eeva Helemaa-Ryymin
Musiikkiterapeutti, musiikkipedagogi

puh: 044-5412742
e-mail: eeva.helemaa-ryymin(NO SPAM)phnet.fi
Kotisivut: www.lahdenmusiikkiterapiapalvelut.fi

Osoite: Mariankatu 16 B 15110 Lahti
Työskentelyalue: Lahden seutu, toimitila Lahden keskustassa
Kohderyhmät: Erityisesti lapset ja nuoret (neurologiset ja psyykkiset häiriöt), kehitysvammaiset. Käytössä fysioakustinen tuoli.
Palvelut: Yksilö- ja ryhmämusiikkiterapia, musiikin erityisopetus yksilö- ja ryhmämuotoisesti, musiikinopetus, musiikkileikkiryhmät.

 

Sari Hilpinen
Musiikkiterapeutti FM, sosionomi
T:mi MUSANTÉ
puh: 040-7325525
e-mail: sari.hilpinen(NO SPAM)gmail.com

Kotisivu: www.lahdenmusiikkiterapiapalvelut.fi

Osoite: Mariankatu 16 B 15110 Lahti

Työskentelyalue: Oma toimitila Lahden keskustassa.
Kohderyhmä: Työskentelen erityisesti lasten ja varhaisnuorten musiikkiterapeuttina. Usein asiakkaillani on perussairauksia tai kehityksellisiä viiveitä tai jokin kehitysvamma, joka vaikeuttaa lapsen ja perheen elämää perusarjessa. Työskentelen lasten kanssa, joilla on vuorovaikutus- tai puheenkehitysvaikeuksia tai jotka tarvitsevat tukea erilaisissa tunne-elämän asioissa.
Sopimus Kelan palveluntuottajana vuodesta 2004 alkaen. Kelan auditoima palveluntuottaja 2011.
Pro gradu tutkielma, 2015: "Musiikkiterapeutti yksityisenä yrittäjänä ja Kelan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottajana" 

 

Tiinamaija Paatelainen
musiikkiterapeutti, erityisluokanopettaja, KM
Musiikkiterapia Tuulenselkä
Puh: 040-8698552
e-mail: tiinamaija(NO SPAM)tuulenselkä.fi
Kotisivut: www.tuulenselkä.fi
Työskentelyalue: pääasiassa Hyvinkään ja Riihimäen seutu
Kohderyhmä: lapset, nuoret ja aikuiset.
Palvelut: Yksilöterapiaa psyykkisten ja neurologisten häiriöiden kuntoutukseen (esim. kielelliset häiriöt, tunne-elämän ongelmat, autismin kirjon ongelmat, suruun ja menetyksiin liittyvät keholliset ja tunne-elämän haasteet)
Työkokemus: pitkä ja laaja erityisosaaminen monentyypisten erityislasten ja -nuorten parissa opettajana ja kuntouttajana (tunne-elämän häiriöt, kehonhallinan ja vuorovaikutuksen haasteet, ilmaisulliset ja kielelliset häiriöt, laajat oppimisen ongelmat).
Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen sopimus. Nuorten kuntoutuspsykotetapia. Toimin sekä omassa työtilassa että palvelun tilaajan osoittamista tiloissa.
 
Anne Takamäki
Väitöskirjatutkija, FM musiikkiterapeutti, musiikkipedagogi AMK, lähihoitaja (vammaistyö), VIBRAC-hoitaja
Avainmusiikki Tmi
Puh. 040-683 7777
e-mail: info(NO SPAM)avainmusiikki.fi
Osoite: Aulangontie 2 C Lh, 13210 Hämeenlinna
Työskentelyalue: Pääasiassa Kanta-Häme, myös Etelä-Pirkanmaa. Esteetön toimitila Hämeenlinnassa; myös koti-, päiväkoti-, koulu- ja laitoskäynnit. Ryhmäterapia lapsille/nuorille ja aikuisille Hämeenlinnassa.
Kohderyhmät: Psyykkisesti, neurologisesti, fyysisesti tai sosiaalisesti oireilevat lapset, nuoret ja aikuiset. Erityisesti autismikirjon henkilöt, psyykkisesti oireilevat asiakkaat ja monikulttuurinen työskentely.
Palvelut: Musiikkiterapia yksilöille ja ryhmille, sopimukset KELAn palveluntuottajana: Vaativa lääkinnällinen kuntoutus yksilö- ja ryhmäterapiana (lapset, nuoret ja aikuiset) sekä musiikkiterapia kuntoutuspsykoterapiana 16-25 -vuotiaille nuorille. Vibroakustinen patja ja tyyny käytössä. Myös koulutuspalvelut, pitkä kokemus sosiaali- ja terveysalan ammatillisena musiikinopettajana. 
Music therapy and training services also in English.

 

Kirsi Tuomi

FM musiikkiterapeutti, Theraplay- ja DDP-vuorovaikutusterapeutti, työnohjaaja (STOry)

puh: 040-5443784

e-mail: luovat.tuulet(NO SPAM)gmail.com

Kotisivu: www.luovattuulet.fi

Työskentelyalue: Hämeenlinna, Palvelukeskus Luovat Tuulet, os. Aulangontie 3A, 13210 Hämeenlinna

Asiakasryhmä: lapset, nuoret ja perheet

Työskentelyn painopiste: lastensuojeluasiakkaat (sijais- ja adoptiolapset), kiintymyssuhdehäiriöt, perheiden kanssa työskentely, vuorovaikutukseen liittyvät pulmat

Palvelut: yksilö-, perhe- ja ryhmäterapiat (musiikkipsykoterapia, theraplay ja DDP), työnohjaus, konsultointi, koulutus