loader

Roiha instituutti ja Suomen musiikkiterapiayhdistys ovat yhdessä julkaisseet Jaakko Erkkilän ja Maarit Ylösen toimittaman teoksen ”ENNEN SANOJA – pohdintoja ruumiillisuudesta”
Kirja on kokeneiden tutkijoiden ja kliinikkojen artikkelikokoelma ruumiillisuudesta ja sen merkityksestä terapia- ja kasvatustyössä. Artikkelit pohjautuvat sekä laajoihin tutkimuksiin, että terapeuttien ja heidän asiakkaidensa kokemuksiin. Ruumiillisuutta tarkastellaan eri terapiasuuntausten näkökulmista, ja esitellään niiden sovelluksia asiakastyössä. Kirjan artikkelit ottavat kantaa terapiamaailman ajankohtaisiin kysymyksiin liittyen kehomieli -yhteyteen. Luovuus, symbolisuus ja rajoja ylittäväinnovatiivisuus ovat yhteistä näille artikkeleille.

 TILAA OMASI