loader

Musiikkiterapian avulla voidaan edistää eri-ikäisten ja eriasteisesti kehitysvammaisten kuntoutujien fyysistä, psyykkistä, kognitiivista ja sosiaalista toimintakykyä. Musiikkiterapian keinoin voidaan mm. tukea kehitysvammaisen lapsen varhaista vuorovaikutusta ja kommunikointivalmiuksia sekä edistää kouluikäisen kehitysvammaisen lapsen oppimisvalmiuksia, tunne-elämän toimintoja ja vuorovaikutustaitoja.

Tutkijoina Kelan rahoittamassa tutkimuksessa toimivat Päivi Saukko (FT musiikkiterapeutti, psykologi) ja Hanna Hakomäki (FT musiikkiterapeutti, perhe- ja paripsykoterapeutti).

Linkki Kelan tiedotteeseen            Linkki tutkimusjulkaisuun